Nieuw lidmaatschap Vereniging Parabool voor het seizoen 2018-2019

Door middel van het hier onderstaande formulier kunt u zich opgeven als nieuw lid van de Vereniging Parabool voor het seizoen 2018-2019.
Dit loopt van september 2018 tot en met juni 2019.

Als lid kunt u dan gratis naar;

– de Algemene Ledenavond met na de pauze een bijzondere bijdrage.

– de 10 openbare avonden. (zie hiervoor ons programma)

U betaalt slechts éénmalig € 60,00

Uw volledige naam (het is noodzakelijk om dit veld in te vullen)

Straat (het is noodzakelijk om dit veld in te vullen)

Postcode (het is noodzakelijk om dit veld in te vullen)

Woonplaats (het is noodzakelijk om dit veld in te vullen)

Telefoon (het is noodzakelijk om dit veld in te vullen)

Mobiel

Uw email (het is noodzakelijk om dit veld in te vullen)

Wilt u lid worden van Vereniging Parabool voor slechts € 60,00 per jaar? (het is noodzakelijk om een hokje aan te vinken)
JaNee
U ontvangt nog een mail met daarin de betalingsgegevens.
Wanneer het geld is bijgeschreven op de bankrekening van vereniging Parabool kunt u gratis naar de avonden die vermeld staan op onze website onder "Programma 2018-2019". Dit lidmaatschap gaat u aan vanaf het moment van betaling tot 1 juli 2019. Daarna ontvangt u een nieuw voorstel om uw lidmaatschap te verlengen.

Wilt u de nieuwsbrief van Vereniging Parabool gratis ontvangen? (het is noodzakelijk om een hokje aan te vinken)
JaNee

GEGEVENSVERWERKING i.v.m. Privacy wetgeving.
Uw verstrekte gegevens worden in onze ledenadministratie verwerkt. Deze gegeven komen op een externe harde schijf te staan die geen verbinding heeft met internet.
Wanneer u als lid besluit om uw lidmaatschap niet te verlengen dan worden uw gegeven (digitaal) meteen verwijderd uit onze administratie.
Tussentijdse opzegging is schriftelijk mogelijk via een e-mail naar het secretariaat van onze vereniging. secretariaat@verenigingparabool.nl
Restitutie van het betaald lidmaatschapsgeld vindt niet plaats.

U hebt ten alle tijde het recht om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Uw opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt door het bestuur van vereniging Parabool voor relevante mededelingen en het opsturen van stukken die alleen betrekking hebben op functioneren van vereniging Parabool en uw belangen binnen de vereniging.
Hebt u geen e-mail adres dan ontvangt u de betreffende stukken per post.

Uw versterkte gegevens worden niet met derden gedeeld en u ontvangt ook geen reclame of anderzijds wat geen betrekking heeft op vereniging Parabool.

Wanneer u zich opgeeft voor een avond waar reservering noodzakelijk is dan komen uw gegevens op een reserveringslijst te staan. Deze lijst (staat dan ook op de externe harde schijf) wordt gebruikt door het bestuur of in diens opdracht handelend lid van de vereniging om de bewuste avond in goede banen te leiden. Direct na het einde van de bewuste avond wordt de papieren lijst vernietigd en digitaal van de computer verwijderd.

Hierbij geeft u het bestuur van vereniging Parabool de toestemming om uw gegevens, zoals hiervoor omschreven, te gebruiken. (het is noodzakelijk om een hokje aan te vinken)
JaNee

Eventueel uw opmerkingen of mededelingen