Hieronder volgt onze bankrelatie.
Dit is de Rabobank:
Ons rekeningnummer is: NL12 RABO 0127 488 200
Ten name van: Vereniging Parabool