De missie van vereniging Parabool is het organiseren van maandelijkse avonden over uiteenlopende thema’s, om zo een zo groot mogelijk publiek in en rond de Achterhoek kennis en inzicht te verschaffen in onderwerpen die betrekking hebben op persoonlijke groei, bewustwording en cultuur.

De toegankelijkheid tot de avonden wordt zo laagdrempelig mogelijk gehouden, zodat iedereen in de gelegenheid is om te komen.
Door tegen een geringe jaarlijkse financiële bijdrage lid te worden van de Vereniging parabool is het mogelijk om de aangeboden avonden bij te wonen.